3.5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
கூடுதல் கடன் சராசரி 3.5 / 5 வெளியே 11
ரேங்க்
73 வது, இது 49 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
கூடுதல் கடன்
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa