4.3
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
காதல் வரம்பு மீறியது சராசரி 4.3 / 5 வெளியே 9
ரேங்க்
65 வது, இது 56.7 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa