4.4
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
எனது உயர்நிலைப்பள்ளி புல்லி சராசரி 4.4 / 5 வெளியே 36
ரேங்க்
8 வது, இது 219.7 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
: N / A
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa