4.6
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
என்னிடம் பேசு சராசரி 4.6 / 5 வெளியே 17
ரேங்க்
23 வது, இது 136.7 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa