4.1
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
என் லேண்ட்லேடி நூனா சராசரி 4.1 / 5 வெளியே 33
ரேங்க்
27 வது, இது 119.4 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
누나 누나, ஒரு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa