4.5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
எதிர்பாராத விருந்தினர் சராசரி 4.5 / 5 வெளியே 12
ரேங்க்
45 வது, இது 77.3 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa